Skip to main content

Konsultacje społeczne dotyczące Lasów HCVF 6

2013-05-26

Nadleśnictwo Dobrocin poddaje konsultacjom społecznym wyznaczonych w terenie nadleśnictw na terenie gm. Rychliki Lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (HCVF 6). Lasy HCVF 6 stanowią lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Na terenie Nadleśnictwa Dobrocin są to śródleśne cmentarze, miejsca pochówku, kurhany.

Mając na uwadze fakt, że być może nie są nam jeszcze znane inne tego typu miejsca, chcielibyśmy poznać opinię oraz uzyskać dodatkowe informacje na powyższy temat od lokalnych społeczności.
mapa
zestawienie
wniosek z propozycją zmian