Skip to main content

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

2015-08-07

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rychliki – sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, jednostki organizacyjne, firmy, na spotkanie społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju w dniu 24.08.2015 o godz. 1000 w sali przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach.

Program spotkania:
1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja
2. Weryfikacja analizy SWOT
3. Weryfikacja problemów i celów
4. Zebranie potrzeb projektowych – ankieta.  

Obywatelu – na konsultację Cię zapraszamy,
O nowej strategii wspólnie porozmawiamy.
Biorąc udział w spotkaniu TY zdecydujesz,
Jaką przyszłość swoim najbliższym podarujesz!

Wójt Gminy Rychliki        
Prezes zarządu LGD Kanał Elbląski