Skip to main content

Konsultacje społeczne w sprawie planu przeciwdziałania skutkom suszy

2015-12-08

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawiadamia o sporządzeniu i podaniu do publicznego wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonym na jej skutki.
Treść obwieszczenia
Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy
Konsultacje społeczne