Skip to main content

Konsultacje społeczne w sprawie projektu utworzenia słectwa Jankowo

2014-01-15

Wójt Gminy Rychliki zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji i uwag do projektu utworzenia sołectwa Jankowo.

 Projekt utworzenia sołectwa Jankowo wyłożony został w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki (14-411 Rychliki 86).

 Projekt utworzenia sołectwa Jankowo określa:

–          mapa;

–          opis przebiegu granic.

 Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rychliki, w terminie do dnia 14 lutego 2014 r. do godziny 15:00, w formie pisemnej, do zeszytu uwag wyłożonego w Urzędzie Gminy Rychliki u pracownika obsługującego Radę Gminy Rychliki.

Projekt Sołectwa Jankowo