Skip to main content

Kurs chemizacyjny dla rolników

2018-03-16

W dniach 12-13 marca br. w sali narad (b. GOK) w Rychlikach rolnicy z terenu Gminy Rychliki i osoby wykonujące opryski środkami ochrony roślin sprzętem naziemnym uczestniczyli w kursie chemizacyjnym, zorganizowanym przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Henryk Kiejdo. W krótkim wystąpieniu Pan Wójt przypomniał zebranym, jak niezbędna w produkcji roślinnej chemiczna ochrona roślin może powodować przy niewłaściwym zastosowaniu, zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt czy środowiska.

Dlatego niezwykle ważnym jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin, w taki sposób, aby zagrożenie to eliminować bądź ograniczyć do minimum. Jednym z najpoważniejszych czynników plonotwórczych są zapylacze, należy tak prowadzić technologię uprawy, aby umiejętnie pogodzić zabiegi ochrony roślin z pożyteczną działalnością tych organizmów.  
Zgodnie z przepisami prawa każda osoba wykonująca opryski z użyciem środków ochrony roślin zobowiązana jest do posiadania aktualnych uprawnień do ich wykonywania. Uprawnienia takie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem honorowanym przez instytucje kontrolujące ważne jest przez okres 5 lat. Program kursu  obejmował szeroki zakres zagadnień  teoretycznych oraz część praktyczną. Słuchacze zapoznali się z wybranymi zagadnieniami w zakresie obowiązujących przepisów, zagadnieniami z zakresu ochrony roślin uprawnych, charakterystyką i zasadami stosowania środków ochrony roślin oraz metodami zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko naturalne. Znaczna część programu poświęcona była bezpieczeństwu i higienie pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. Część praktyczna obejmowała zagadnienia z zakresu techniki stosowania oprysków. Kurs ukończyło 61 osób.