Skip to main content

Kwartalne spotkanie wójta z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich

2013-08-16

O inwestycjach, które zmienią Gminę Rychliki, planach i codziennych problemach mieszkańców rozmawiał wójt z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich.

Inwestycje realizowane w tym roku są przełomowe dla Gminy Rychliki. Ich łączny koszt to niemal 38 mln zł. Do najważniejszych należą remonty dróg i budowa wodociągów.
Z udziałem środków Gminy Rychliki realizowana jest przebudowa dróg nr 527 oraz nr 1185N. Wiąże się z nimi konieczność wymiany sieci wodociągowej i położenie jej wzdłuż dróg.

– Nie można pozostawić obecnej sieci wodociągowej pod nowymi drogami, i to w dodatku z rur azbestowych. Dotyczy to zarówno drogi wojewódzkiej, jak i powiatowej. Tworzy to ogromne koszty – setki tysięcy złotych, ale wykonanie jest konieczne – mówił wójt Henryk Kiejdo.
Wybudowana jest już oczyszczalnia ścieków na osiedlu „Podleśna” w Rychlikach, do której może być podłączonych 200 osób.
W trakcie realizacji jest budowa miejsca wypoczynku z fontanną w centrum Rychlik. Jeszcze w tym roku zostanie wykonane oświetlenie promenady. Rozpoczął się także remont ośrodka zdrowia.
Niebawem zostanie zakończony remont hydroforni w Gołutowie (wartość około 850 tys. zł). Jest to pierwszy etap budowy wodociągu Lepno – Buczyniec. Etap drugi jest przygotowany do realizacji w przyszłym roku. Ogłoszony został przetarg na budowę wodociągu Śliwica – Budki.
Projekt oczyszczalni ścieków w Powodowie jest już gotowy, jej budowa ruszy w przyszłym roku. W trakcie realizacji jest także projekt skanalizowania miejscowości Protowo oraz Sójki.
– Wszystkie inwestycje mają ułatwić życie mieszkańcom, spowodować, że dojazd do pracy będzie krótszy i bezpieczniejszy. Dobra infrastruktura jest niezbędna, by zainteresować gminą inwestorów. Bez nich żaden biznes nie jest w stanie zacząć działać ani się rozwijać. Atutem Gminy Rychliki jest położenie w bliskim sąsiedztwie trasy S7 – podkreślił wójt.

Sołtysi o potrzebach sołectw
W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja, która dotyczyła takich tematów, jak: gospodarka odpadami, zwiększenie liczby pojemników zbiorczych, wykaszanie zieleni, lokalizacja ograniczników prędkości, montaż kolejnych placów zabaw.
Wójt zapewnił, że wszystkie wnioski będą przeanalizowane i stopniowo, w miarę posiadanych środków, realizowane. Na spotkaniu poruszono także temat organizacji dożynek gminnych.

Wszystkim obecnym wójt serdecznie dziękuje za udział w spotkaniu.