Skip to main content

„Leki 75+”

2016-10-06

Szanowni Państwo
Od 1 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”.Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych.

Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się  na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://75plus.mz.gov.pl/.