Skip to main content

List Prezesa KRUS

2017-06-23

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!
Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów  owoców  i  zabiegów  pielęgnacyjnych,  dodatkowo  w  warunkach  wysokich  temperatur, sprzyja wypadkom  podczas  wykonywanej  pracy.  Ponadto  Dzieci przebywające  na  wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.  
Pamiętajcie  więc  Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

 • Wyposażcie  maszyny  w  osłony  i  zabezpieczenia  przed  pochwyceniem,  zwłaszcza  wały  odbioru mocy.
 • Bezwzględnie  wyłączajcie  silnik  ciągnika  wychodząc  z  kabiny  a  wszelkie  naprawy  maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie. 
 • Nie  przewoźcie  osób  na  ładunkach,  błotnikach  ciągników,  zaczepach  oraz  innych  miejscach  do tego nieprzeznaczonych.
 • Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
 • Dbajcie  o  bezpieczeństwo  prac  na  wysokości  –  w  pomieszczeniach  gospodarczych,  wykopach, zbiornikach i na drabinach. 
 • Wychodźcie  z  kabiny  ciągnika  twarzą  do  maszyny  z zachowaniem  trzypunktowego  podparcia,  a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
 • Pracujcie  w  odzieży  roboczej  oraz  obuwiu  o  należytej  przyczepności  do  podłoża  i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.
 • Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach! 

 • Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
 • Oddzielcie  część  mieszkalną  od  produkcyjnej  i  stwórzcie  dla  nich  w  gospodarstwie  bezpieczne miejsce do zabawy. 
 • Nie  angażujcie  ich  do  prac  zawartych  w  wykazie  czynności  szczególnie  niebezpiecznych, związanych  z  prowadzeniem  gospodarstwa  rolnego,  których  nie  wolno  powierzać  dzieciom poniżej 16 lat.

 

Szeroki  zakres  informacji  na  temat  bezpiecznej  pracy  w  gospodarstwie  rolnym  znajduje  się  w  broszurach  i  innych  opracowaniach  zamieszczonych  na  stronie  internetowej  www.krus.gov.pl  w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.
Na  zakończenie  życzę  Wam  Rodzice-Rolnicy  spokojnej  i  bezpiecznej  pracy  oraz  obfitych  plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.

PREZES KASY ROLNICZEGO  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Adam Sekściński