Skip to main content

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG Rychliki

2015-03-20

LISTA  KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Gminy Rychliki

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej dnia 19 marca 2015r. weryfikacji złożonych ofert na w/w stanowisko pracy, do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 04 marca 2015 r.:

L.p

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Izabela Czyszejuk

 Pasłęk

2.

Agnieszka Jundził

 Pasłęk

 

 

Rychliki, dnia 2013– 03 – 20

mgr Henryk Kiejdo

Wójt Gminy Rychliki