Skip to main content

Losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

2014-10-20

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 13 ust.  1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( M.P. Nr 30, poz. 345) informuję, że w związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rychliki od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w skład komisji, w dniu 23 października 2014 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Rychliki sala nr 4 przeprowadzone zostanie publiczne losowanie kandydatów na członków następujących obwodowych komisji wyborczych:

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Jelonkach z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Jelonkach

 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rychlikach z siedzibą w Zespole Szkół w Rychlikach

 

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                       Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                       w Rychlikach

                                                                                        Katarzyna Barańska