Skip to main content

„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

2017-08-31

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Szczegóły, w tym regulamin, wzór wniosku, wzór umowy i sprawozdania można znaleźć na naszej stronie internetowej:
http://bip.warmia.mazury.pl/770/male-granty-soleckie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html

Termin składania wniosków: 25 września 2017 r.
Maksymalna wysokość dotacji – 8000 zł.
Udział dotacji w całości przedsięwzięcia inwestycyjnego może wynosić nawet 100%.
Jedna gmina może zgłosić jedno przedsięwzięcie, może być ono realizowane tylko w jednym sołectwie.
Przewidujemy, że rozstrzygnięcie nastąpi do końca października 2017 r.
Do 30 listopada należy zrealizować inwestycję, czyli wykonać zadanie i opłacić wszystkie dokumenty księgowe.
Projekt może dotyczyć również miejscowości uczestniczącej w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.