Skip to main content

Mamy plany na rok 2020

2019-12-31

Ostatnia sesja Rady Gminy Rychliki w tym roku odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r. Radni po przyjęciu porządku obrad i wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy Rychliki z bieżącej działalności, podjęli kilka istotnych dla całej gminy uchwał. Przede wszystkim przyjęty został budżet gminy na rok 2020. W budżecie tym zaplanowano 4.850.961 zł na wydatki majątkowe, między innymi na inwestycje takie jak budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Jankowie i Wysokiej, przebudowa drogi gminnej w Jelonkach, budowa świetlicy wiejskiej w Śliwicy, opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy domu pogrzebowego w Rychlikach i budynku Urzędu Gminy, modernizacja budynku warsztatowo-biurowego GZK oraz wiele innych mniejszych, ale także ważnych zadań.

Zaplanowano również 600.000 zł jako wsparcie budowy drogi powiatowej Kwietniewo – Święty Gaj. Gmina Rychliki złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, do których mamy szansę uzyskać dopłatę w wysokości niemal 64% wartości inwestycji.

Radni przyjęli też uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychliki na lata 2019-2024, wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychliki na lata 2020-2030, uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rychliki na 2020 rok a także w sprawie wysokości dopłaty do wody.

Jedną z ważniejszych decyzji Rady Gminy było podjęcie uchwał dotyczących nowego cennika oraz zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od lutego 2020 roku.

Na sesji Wójt Zbigniewa Lichuszewski przywitał nowego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach Panią Patrycję Rama. Wójt podziękował za długie lata pracy w GOPS Pani Bożenie Helwak i Pani Donacie Bartnikowskiej. Obie Panie odeszły na emeryturę.

Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy i pracownikom urzędu należy życzyć, aby zaplanowane zadania udało się zrealizować w nowym 2020 roku.

{gallery}19/8sesja{/gallery}