Skip to main content

Manewry Gminne OSP 2018

2018-10-15

Ćwiczenia OSPW sobotę (13.10.2018r.) koncentracją w Rychlikach, rozpoczęły się Gminne ćwiczenia Jednostek O.S.P z terenu Gminy Rychliki na obiekcie Wytwórni Pasz ,,CARGILL” w Rychlikach. Zadaniem ćwiczących było ugaszenie symulowanego pożaru w budynku magazynowym, odnalezienie i ewakuacja osoby poszkodowanej, udzielenie jej pomocy przedlekarskiej. Ćwiczenia odbyły się we współdziałaniu z KM PSP w Elblągu oraz JRG PSP nr. 3 w Pasłęku.

Nad całością ćwiczeń z ramienia KM PSP W Elblągu czuwał mł. bryg. Tomasz Marcinkowski – d-ca JRG nr.3 w Pasłęku, Komendant Gminny Związku OSP w Rychlikach – dh. Wiesław Walewski. Zaproszonymi gośćmi jako obserwatorzy byli: dh. Ryszard Janusz – Prezes Zarządu OP ZOSP w Elblągu, oraz dh. Henryk Kiejdo – Prezes Zarządu OG ZOSP w Rychlikach a zarazem Wójt gminy Rychliki.
Ćwiczenia przebiegały zgodnie z założeniem taktycznym oraz zachowaniem zasad BHP.
Po zakończeniu ćwiczeń była pora na podsumowanie działań, oraz mały poczęstunek.
Siły i środki użyte podczas manewrów:
-OSP Rychliki GBA 2,5/16, GCBA 6/32
-OSP Jelonki GBA3/20
-OSP Św. Gaj GLM 8/8
Pragniemy podziękować wszystkim Strażakom OSP za wzięcie udziału w manewrach oraz Kierownictwu Wytwórni Pasz Cargill, za udostępnienie obiektu, p. Robertowi Glińskiemu – Inspektorowi d/s bezpieczeństwa U.G Rychliki za pomoc w  zorganizowaniu manewrów.

 

{gallery}18/cwiczeniaosp{/gallery}