Skip to main content

Mikrodotacje Funduszu Inicjatyw Lokalnych dla mieszkańców Warmii i Mazur.

2014-07-29

Do 6 sierpnia 2014 roku trwa nabór wniosków na mikrodotacje dla:

  • Młodych organizacji pozarządowych – wpisanych do KRS nie wcześniej niż 18 m-cy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację;
  • Grup nieformalnych – stanowiące nie mniej niż 3 osoby, które chcą realizować cel pożytku publicznego, a nie mające osobowości prawnej;
  • Grup samopomocowych – stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

Każdy z wyżej wymienionych beneficjentów może złożyć jeden wniosek.

Jedna dotacja to kwota 1.500 – 5.000,00 zł. Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).
Realizacja projektu może trwać od 10 sierpnia do 30 listopada 2014 roku.
Wysokość środków w 2014 roku wynosi 247.500,00 zł.
Dokumenty dotyczące mikrodotacji: www.kanal-elblaski-lgd.pl/2014-07-10-06-51-30.html
Wnioski składane są w formie elektronicznej poprzez generator wniosków: http://warminskizakatek.com.pl/generator/login1/logowanie.php

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rychliki – Tel. 55-248-81-60

Szczegółowych informacji udziela Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie:
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p. 29
tel. 55-239-49-61
e-mail:elblag@warmiamazurylokalnie.pl