Skip to main content

MOBILNY PUNKT PRZYJMOWANIA PIT W RYCHLIKACH

2014-04-23

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia br. w godzinach od 9.50. do 10.30 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Rychlikach pracownicy urzędu skarbowego będą pełnić dyżur podatkowy.  
Przedmiotem dyżuru będzie przede wszystkim promocja elektronicznej formy składania zeznań rocznych, jako najprostszej i najbardziej dogodnej formy rozliczenia podatkowego. Z udziałem pracownika będzie można wypełnić i przesłać PIT do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2013 r.  i wysłania go drogą elektroniczną należy wcześniej przygotować:

  1. numer PESEL (jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem to również PESEL małżonka) lub NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  2. informacje o uzyskanych przychodach PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C,
  3. kwoty ulg i odliczeń np. kwotę poniesionych wydatków z tytułu używania sieci internet, zestawienie wydatków rehabilitacyjnych,
  4. kwotę przychodu z zeznania za 2012 r., (w przypadku braku informacji o przychodzie – dowód osobisty)
  5. numer KRS w przypadku chęci przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Serdecznie zapraszamy!