Skip to main content

Moda na quady

2009-05-15

quadLato, to pora roku, która zachęca do spędzania czasu na łonie natury. Jednym ze sposobów uatrakcyjnienia letniego wypoczynku jest korzystanie z rożnego rodzaju urządzeń pozwalających na ciekawsze i bardziej emocjonujące spędzenie wolnego czasu. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się różnego rodzaju pojazdy mechaniczne typu quad. Korzystanie z quadów może dostarczać wielu wrażeń, musi być jednak przede wszystkim bezpieczne.

Aby wykorzystać wszystkie możliwości tych ciekawych pojazdów i dobrze się bawić, należy pamiętać, że quady nie mogą poruszać się po drogach publicznych, jeżeli nie są zarejestrowane. W przypadku, gdy pojazd taki nie posiada homologacji, a co za tym idzie nie można go zarejestrować, nie może być on wykorzystywany do ruchu po drogach publicznych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pojazdów zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu. Wówczas zasady korzystania z nich określa prawo o ruchu drogowym. Zależnie od rodzaju homologacji, jaki posiada określony typ quada, oraz sposobu w jaki jest zarejestrowany, do poruszania się nim wymagane są odpowiednie uprawnienia. W przypadku quadów z silnikiem o pojemności nieprzekraczającej 50cm3 będzie to karta motorowerowa, natomiast w przypadku pojazdów z silnikami o większej pojemności będzie to prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Od rodzaju rejestracji zależy także, czy poruszając się danym pojazdem należy używać hełmu ochronnego.
Tak jak każdy pojazd dopuszczony do ruchu także i quad musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. W przypadku jego braku właściciel musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi – usunięciem pojazdu z drogi na jego koszt (kilkaset złotych) oraz karą nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za poruszanie się po drogach publicznych nieubezpieczonym pojazdem (nawet kilka tysięcy złotych). Dotyczy to także quadów, które nie są zarejestrowane, a mimo to poruszają się po drogach publicznych. Pamiętać należy także, że za szkody wyrządzone podczas eksploatacji pojazdu odpowiada jego użytkownik. W przypadku kiedy użytkownikiem jest osoba niepełnoletnia – rodzic.
Za każdym jednak razem – niezależnie od tego, czy pojazd jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych, czy też nie – przy korzystaniu z quadów wymagany jest zdrowy rozsądek oraz prawidłowa ocena własnych umiejętności i możliwości. W przypadku udostępniania takich pojazdów dzieciom, pod żadnym pozorem nie można pozostawiać najmłodszych bez nadzoru. Należy także zapewnić sobie możliwość sprawowania kontroli na quadem, na przykład przez zamontowanie zdalnego wyłącznika zapłonu. Pamiętać należy także, że wszystkie quady, niezależnie od tego czy posiadają napęd spalinowy, czy też elektryczny, są urządzeniami mechanicznymi posiadającymi dość dużą moc, a co za tym idzie mogącymi – przy nieodpowiedniej i nieodpowiedzialnej eksploatacji – wyrządzić poważną krzywdę tak kierującemu takim pojazdem, jak i innym osobom np. przechodniom.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KP Pasłęk
st. asp. Robert Papierowski