Skip to main content

“Modernizacja gospodarstw rolnych”

2014-10-16

ARiMR zaprasza do składania aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”
Od 05 września do 03 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach  regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wnioski aktualizacyjne mogą składać osoby, które spełniają następujące dwa warunki:
– ubiegały się o wsparcie na “Modernizację gospodarstw rolnych” w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków (znajdują się na “białej” części ostatnio opublikowanych na stronie Agencji  list wojewódzkich  określających kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach);
– nie otrzymały z ARiMR do 04 września 2014 roku  informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania.

Nie złożenie wniosku aktualizacyjnego w tym terminie oznacza, że taka osoba zostanie wykluczona z przyznania pomocy z działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Więcej informacji na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-skladania-aktualizacji-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-z-dzialania-modernizacja-g.html