Skip to main content

Monitoring lasów

2016-07-06

Wojewoda Warmińsko-Mazurskie informuje, że  ze w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjne-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów, stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska.
Treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms).

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, W okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.