Skip to main content

Możliwości portalu EMP@TIA

2018-07-31

Zestawienie rodzajów wniosków elektronicznych jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do właściwych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów.
pobierz zestawienie