Skip to main content

Na Podleśnej już równo

2019-05-31

podlesnaminOtoczenie osiedla Podleśna w Rychlikach właśnie sporo zyskało na estetyce. Zakończyło się plantowanie terenu naprzeciwko bloków, dzięki czemu zniknęły nierówności terenu, a także garb przechodzący przez środek działki. Wczoraj wybrane zostały większe kamienie i korzenie, zasiana została trawa a cały teren porządnie zabronowano i ostatecznie wyrównano. Dziś jeszcze zebrane zostały drobniejsze kamienie i całość prac została zakończona.

Wójt Zbigniew Lichuszewski odpowiadając na potrzeby i prośby mieszkańców osiedla, dał podstawę do dalszego działania na tym terenie, mając nadzieję że zarówno zarząd spółdzielni jak i sami mieszkańcy wykażą inicjatywę zagospodarowania działki.

podlesna1

podlesna2

podlesna3