Skip to main content

Na polecenie Państwowej Komisji Wyborczej

2020-03-31

Na polecenie Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-571-32/20) informuję, że do Urzędu Gminy w Rychlikach można składać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 10 kwietnia 2020 r. w następujący sposób:
1. E-mailem: sekretarz@rychliki.pl – skan zgłoszenia, a oryginał dostarczony pocztą tradycyjną.
2. Pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Rychliki 14-411 Rychliki 86 – list doręczony do Urzędu nie później niż 10.04.2020 r.
3. Oddanie zgłoszenia w kopercie pracownikowi Urzędu Gminy osobiście przez zgłaszającego (dzwonek przy drzwiach UG).

Wójt Gminy Rychliki
Zbigniew Lichuszewski