Skip to main content

Nabór wniosków w ramach MAŁYCH PROJEKTÓW

2011-04-19

Do 29 kwietnia 2011 roku istnieje możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe projekty (nabór nr MP/Konkurs Nr 4/2011/LGD KE).
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie od 4 do 29 kwietnia 2011 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku. więcej na www.kanal-elblaski-lgd.pl