Skip to main content

„POTOK” z nagrodą po XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych w Jezioranach

2013-06-24

22 czerwca zespół „Potok” z Rychlik otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych. W konkursie wystąpiło  19 kapel prezentujących pieśni i tańce Warmii i Mazur.
Przewodniczący jury – p. Włodzimierz Jarmołowicz podkreślał, że w tym roku zespoły prezentowały bardzo wysoki poziom.
Przegląd Kapel jest imprezą otwartą, o charakterze festynu ludowego. Jej głównym celem jest wspieranie idei popularyzacji folkloru Warmii i Mazur, a także innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych.
Impreza ta  jest prawdziwym świętem folkloru i muzyki ludowej.

Na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych w skali naszego regionu o tak szerokiej rzeszy wykonawców. Jest to też okazja do zaprezentowania  najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej: folkloru muzycznego i śpiewaczego, tańców oraz zwyczajów i obrzędów ludowych.
Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych ma charakter konkursu. Zespoły przedstawiają 12-minutowy program złożony z pieśni regionu Warmii i Mazur. Prezentacje zespołów oceniane są przez profesjonalną komisję artystyczną, której przewodniczy Pan Włodzimierz Jarmołowicz.
Relację z tegorocznego przeglądu usłyszycie 30 czerwca w audycji „Raz na ludowo” o godz. 06.05.  http://ro.com.pl/w-jezioranach-zagralo-19-kapel-relacja-z-przegladu-w-audycji-raz-na-ludowo-30-czerwca-o-godz-06-05/

Foto: „POTOK” w Jezioranach, źródło ro.com.pl,  Anna Minkiewicz-Zaremba