Skip to main content

Naprawiamy drogi gruntowe

2018-04-09

Fatalny rok 2017 i początek roku 2018 sprawiły, że większość gruntowych dróg gminnych była w złym stanie technicznym. Ciągłe deszcze sprawiły, że korony dróg były wprost przesiąknięte wodą, czego efektem była nieprzejezdność wielu z tych dróg. Jedną z nich, sprawiającą szczególne problemy, była droga Jelonki-Rodowo, która przez pewien okres fragmentami była całkowicie nieprzejezdna. Ratowanie drogi w sezonie zimowym nie przynosiło efektu, jednak teraz można powiedzieć że problem został rozwiązany. W ramach środków Funduszu Sołeckiego za 26 tys. zł wykonano dokładne profilowanie nawierzchni tej drogi wraz z utwardzeniem jej walcem wibracyjnym. W najbardziej newralgicznych punktach nawierzchnię uzupełniono kruszywem betonowym wraz z utwardzeniem. Remont wykonano na odcinku niemal 2 km, więc pracy na tak długim odcinku było sporo.

Efektem jest równa i odpowiednio wyprofilowana szeroka droga, która powinna się utrzymać przez dłuższy czas.
Naprawa tej jednej drogi to tak naprawdę początek prac naprawczych na drogach gminnych. Już w marcu wożony był tłuczeń na najbardziej newralgiczne miejsca do Barzyny, Wopit, również właśnie na drogę w Jelonkach. Już naprawiono drogę wewnętrzną w Marwicy a w kolejce czekają następne zgłaszane przez mieszkańców odcinki.
Trwa już naprawa dróg za pomocą równiarki. Aby zachować efekt tych prac, profilowane drogi są natychmiast utwardzane walcem, co pozwoli na dłuższe utrzymanie się efektów naprawy. Najważniejsze drogi do wyprofilowania to Rychliki-Buczyniec, Rejsyty-Wopity, Kwietniewo kolonie, Kiersity i Protowo-Jankowo. Niestety nie wszystkie drogi nadają się już do naprawy tego rodzaju sprzętem, część dróg śródpolnych zostanie naprawiona w terminie późniejszym. Jeśli okaże się, że zastosowanie techniki profilowania wraz z zagęszczaniem walcem sprawdzi się pod względem utrzymania efektu, w przyszłych latach drogi będą naprawiane właśnie w ten sposób.

 

{gallery}18/remontdrog{/gallery}