Skip to main content

Narada nt. możliwości organizacji zajęć opiekuńczych w przedszkolu

2020-05-05

przedszkoleJestem przekonany, że każdy z nas chciałby wrócić do „normalności”. Rządowy projekt umożliwia otwarcie przedszkoli i żłobków od dnia 06 maja 2020 r. ., w związku z czym dnia 04 maja 2020  roku  w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie zespołu w składzie:

  • Zbigniew Lichuszewski – Wójt Gminy Rychliki
  • Elżbieta Biczak – sekretarz
  • Alicja Goszcz- Zając – wicedyrektor SP Rychliki
  • Bożena Miszczuk – nauczyciel przedszkola
  • Justyna Grabowska – nauczyciel przedszkola

Zespół dokonał analizy wytycznych  przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 wydanych na podstawie artykułu 8a ust. 5, pkt 2 ustawy  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z powyższych wytycznych wynika, że od 6 maja 2020 roku można otworzyć przedszkolne oddziały pod pewnymi warunkami:

  • Przyjmowania dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia opieki nad dziećmi z pracą zawodową,
  • Przyjmowania w pierwszej kolejności dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb medycznych, mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • Uwzględnienia zaleceń GIS (wietrzenie sali raz na godzinę albo częściej, uniemożliwienie stykania się grup przedszkolnych, dezynfekcja wszystkiego, co można, usunięcie zabawek i rzeczy, których nie można porządnie zdezynfekować, wyprać w co najmniej 90 stopniach, natomiast piłki, skakanki, obręcze należy ciągle dezynfekować i czyścić po każdym użyciu. Dziecko nie może przynosić z domu nic swojego, np. zabawek. Zachowanie dystansu do opiekuna co najmniej 1.5 m, uzyskanie zgody rodzica na mierzenie temperatury dziecku, zakaz spacerów i wiele, wiele innych)
  • Ograniczenie liczby dzieci (1 dziecko na 4m2 w sali) i wiele, wiele innych obostrzeń.

Na moją prośbę  dyrektor szkoły polecił nauczycielkom przedszkola, by poinformowały telefonicznie lub mailowo rodziców o możliwości organizacji zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych (tylko na takie jest zgoda MEN). W chwili obecnej żaden rodzic nie zadeklarował chęci przysłania dziecka do oddziału przedszkolnego przy SP Rychliki, kierując się zapewne dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci i rodzin., dlatego też nie podjęto decyzji o otwarciu przedszkola 6 maja 2020 r. Sprawa będzie monitorowana na bieżąco, o każdej zmianie poinformuję niezwłocznie.

Wójt Gminy Rychliki

Zbigniew Lichuszewski