Skip to main content

Narodowe Siły Rezerwowe

2010-12-13

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś żołnierzem rezerwy 2 , masz nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje na stanowisko, na którym chcesz służyć oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej, możesz realizować swoje pasje w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Złóż pisemny wniosek o powołanie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień dołączając:

 

  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy;
  • kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
  • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego oraz kwalifikacji lub umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, w tym, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, itp.

Nabór do służby ma charakter otwarty i jest oparty na konkurencji. Ogólne kryteria naboru są takie same, ale testy i sprawdziany dla kandydatów mogą się od siebie różnić w zależności od specyfiki jednostki, w której chciałbyś pełnić służbę. Pełną informację można uzyskać w WKU Elbląg ul. Królewiecka 167 A lub na stronach MON www.wp.mil.pl