Skip to main content

Nie dla pożaru sadzy w kominie

2015-12-20

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

 • wykonują połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Państwową Straż Pożarną,
 • wygasić ogień w piecu, kominku,
 • zamknąć dopływ powietrza do pieca
 • przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
 • zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku,
 • udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

WAŻNE !

 • NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to jego rozerwaniem.
 • Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

PRZYPOMINAMY !!!

że usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.