Skip to main content

Niższe opłaty za śmieci

2016-05-06

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr II/10/2016 z dnia 31 marca 2016 r. od 1 maja 2016 r. obowiązują nowe, niższe stawki opłat za odpady komunalne.

 

Stawka po zmianie wynosi:

  • opłata za odpady segregowane – 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) od osoby;
  • opłata za odpady niesegregowane – 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych 50/100) od osoby.

Wszelkie nadpłaty rozliczone, zostaną na poczet kolejnych należności.