Skip to main content

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Krupinie

2020-04-24

W dniu wczorajszym Gmina Rychliki złożyła wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 2 407 668, 52 zł na budowę Stacji Uzdatniania Wody ze zbiornikiem retencyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krupin. 

Planowana inwestycja obejmuje realizację dwóch przedsięwzięć. Zbudowana zostanie nowa Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Krupin na działce nr 5/54. Nowa SUW zastąpi istniejącą hydrofornię, przewidzianą do likwidacji w ramach inwestycji. W ramach opisywanego tu przedsięwzięcia chcielibyśmy również wykonać 1561 mb sieci wodociągowej, 4 przyłącza wodociągowe od miejscowości Krupin do miejscowości Protowo, a docelowo do miejscowości Święty Gaj.