Skip to main content

Nowe inwestycje…

2018-08-06

W dniu dzisiejszym Gmina Rychliki ogłosiła przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Barzyna, gm. Rychliki”. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego przedsięwzięcia, to 803 tys. zł. Dokładną cenę zadania poznamy 20 sierpnia -podczas otwarcia ofert.  Informujemy również, że prowadzone jest postępowanie na „Przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 104004N Kiersity-Wopity-Rejsyty w miejsc. Rejsyty”.

Do 27 lipca zostały złożone dwie oferty, których cena przekroczyła kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego zadania. Mimo to, Gmina jest w stanie dołożyć brakującą kwotę, aby móc zrealizować długo oczekiwaną inwestycję.