Skip to main content

Nowe inwestycje drogowe w partnerstwie z powiatem

2013-03-29

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Rychliki
Mimo ogromu trudności, powszechnego załamania gospodarki światowej jak i gospodarki Polski w Gminie Rychliki podejmowane są zamiary (w partnerstwie z powiatem oraz wojewodą w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych) – remontu kolejnych odcinków dróg. Tym razem chodzi o odcinek drogi od skrzyżowania w kierunku Barzyny aż do miejscowości Śliwica. O ile wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem, to w następstwie wykonanej dokumentacji w roku 2014 będzie wykonany remont tego odcinka.

Należy przy tym dodać, że warunkiem rozpoczęcia prac jest deklaracja Wójta Gminy Rychliki o udziale finansowym gminy w wysokości 25% wartości inwestycji. Deklaracja w tym przedmiocie została złożona.

 

Wójt Gminy Rychliki
Henryk Kiejdo