Skip to main content

Nowe inwestycje…

2017-08-09

W sierpniu zostały ogłoszone przetargi na dwie inwestycje na terenie Gminy Rychliki. Pierwsza dotyczy budowy połączenia sieci wodociągowej Jelonki-Budki z hydrofornią w Jelonkach, druga – przebudowy drogi gminnej przy osiedlu Podleśna w Rychlikach. W budżecie gminy na zadanie z zakresu zwodociągowania wyodrębniono kwotę 266 tys. zł – termin zakończenia inwestycji to 31 października, natomiast na przebudowę drogi 768 tys. zł., a koniec realizacji zadania wyznaczono na 30 listopada br. O wynikach postępowania przetargowego będziemy informować na stronie bip Urzędu Gminy.

Jednocześnie informujemy, że firma WODROL realizuje największą inwestycję w tym roku, tj. budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Rejsytach. Obecnie trwają prace polegające na budowie nitki wodociągowej z Wopit w kierunku Rejsyt. Koniec zadania zaplanowano na koniec listopada br.