Skip to main content

Nowe zasady wycinki drzew

2017-07-28

17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy, nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiana ustawy wprowadziła natomiast obowiązek dokonania zgłoszenia do odpowiedniego organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Szczegółowe zasady dotyczące wycinki drzew (kiedy pozwolenie, kiedy zgłoszenie lub ich brak) wraz z wzorami odpowiednich formularzy, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki w zakładce Poradnik interesanta.

Link bezpośredni: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=779