Skip to main content

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2013-06-25

Z dniem 13 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja „Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.

Nowelizacja wprowadziła przepis umożliwiający zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie.

Umożliwiła również objęcie zwrotem podatku akcyzowego biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmieniły się również zasady dotyczące dokumentowania wydatków uprawniających do zwrotu podatku – kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie będą już wymagały potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez pracownika urzędu gminy, a tym samym nie powstanie obowiązek uiszczania opłaty skarbowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwrot podatku nie będzie przysługiwał producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.