Skip to main content

Nowi Sołtysi…

2019-10-11

resized 20191009 180233 6356W związku z rezygnacją Sołtysa Sołectwa Powodowo oraz Kwietniewo, Wójt Gminy Rychliki wg statutów tych sołectw musiał przeprowadzić wybory uzupełniające. 18 września 2019 r. mieszkańcy Powodowa dokonali wyboru nowego sołtysa, którym został Pan Konrad Gębski, natomiast Kwietniewo, na zebraniu wiejskich 9 października br., wybrało na sołtysa Pana Bogdana Łupinę. Nowym sołtysom gratulujemy i życzymy przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz licznych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

 

wybory soltysow 002

wybory soltysow 001