Skip to main content

Nowy asfalt do Gołutowa

2013-07-16

Nabrały tempa prace związane z remontem drogi powiatowej nr 1185N na odcinku od Rychlik do Gołutowa. Po wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu poszerzeń oraz krawężników oporowych, w zeszłym tygodniu STRABAG rozpoczął wylewanie pierwszej warstwy wyrównawczej asfaltu na odcinku od wjazdu na tartak w stronę Gołutowa. Na dzień dzisiejszy dywanik mierzy już ponad 2,5 kilometra a według informacji inspektora nadzoru, jeszcze dzisiaj asfalt będzie położony do końca odcinka w Gołutowie.

Natychmiast jest uzupełniane pobocze przy pierwszej warstwie asfaltu, a myślę że niedługo kładzione będą kolejne dwie warstwy: wiążąca i ścieralna. Jednocześnie na fragmencie w Rychlikach wstawiane są krawężniki oporowe i układany chodnik. Przygotowane są też już miejsca oraz podłączenia kablowe do nowych latarni od skrzyżowania z drogą 527 do dawnego Hadesu.

Wykonawca poinformował, że w sierpniu planowane jest układanie asfaltu w Rychlikach jednostronnie dla zapewnienia ruchu mieszkańcom oraz tutejszym przedsiębiorcom. Rozważany jest jednak wariant całościowego układania asfaltu całą szerokością drogi, co wymagać będzie zamknięcia czasowego odcinka rychlickiego. Dzięki temu unika się tzw. szwa na środku jezdni. Niestety może być to trudne do zrealizowania, ponieważ na część dnia mieszkańcy nie mieliby możliwości wyjazdu z posesji. 

Obserwując początkowe tempo prac wykonawcy oraz obecny stan zaawansowania prac należy sądzić, że wszystkie elementy przewidziane do wykonania zostaną zrobione w terminie i do końca września będziemy cieszyć się ponad 4 kilometrami “nowej” drogi.

{gallery}13/1185_16072013{/gallery}