Skip to main content

Nowy samochód na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach

2014-04-09

W sobotę 29 marca 2014 roku przyjechał do OSP Jelonki długo oczekiwany samochód pożarniczy.  Zakupiony pojazd jest nowoczesnym samochodem ratowniczo – gaśniczym typu średniego. Jest to pojazd na podwoziu MAN-a, z napędem  4×4, o mocy 220 KM. Posiada kabinę zespoloną jednomodułową, sześcioosobową, w układzie 1+1+4, wyposażoną w oświetlenie wewnętrzne stopni wejściowych i niezależny układ ogrzewania. Zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, może być również napełniany autopompą ze zbiornika otwartego.

Autopompa firmy Rosenbauer (zlokalizowana w tyle samochodu) ma wydajność 2000 litrów na minutę i umożliwia ssanie wody z głębokości 1,5 m w czasie 30 sekund, a z głębokości 7,5 metra w czasie 60 sekund. Samochód wyposażony jest w 4 nasady tłoczne do podawania wody oraz 2 nasady zasilające. Pojazd posiada także zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów, dzięki czemu z samochodu gaśniczego można podać prąd piany o żądanych przez ratowników parametrach. Działko wodno-pianowe znajdujące się na dachu pojazdu, ma wydajność 1600 dm3/min. Samochód posiada urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe, oświetlenie zewnętrzne i pole pracy wokół samochodu oraz dodatkowe oświetlenia umożliwiające pracę w terenie podczas trudnych warunków atmosferycznych. Pojazd wyposażony jest w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy 4 x 500 W z pneumatycznym wysuwaniem umożliwiającym penetrację terenu w warunkach nocnych, zasilanym niezależnym agregatem prądotwórczym znajdującym się na wyposażeniu. Podane wyżej parametry samochodu pozwolą na prowadzenie samodzielnych działań ratowniczo – gaśniczych, a wysokiej klasy wyposażenie, umożliwi działania w zakresie ratownictwa technicznego i medycznego.

Zdjęcia ze strony www.ospjelonki.duu.pl

{gallery}14/straz{/gallery}

Rozmowa z Naczelnikiem OSP w Jelonkach druhem  Wiesławem Walewskim.

Proszę przedstawić swoją historię rozpoczęcia działalności w OSP Jelonki.
Swoją działalność w OSP Jelonki rozpocząłem w 1981 r. od funkcji szeregowego członka OSP, następnie w roku 1992 zostałem wybrany w skład zarządu naszej jednostki na funkcję sekretarza. Od 1997 pełniłem funkcję Prezesa, a od roku 2007 pełnię funkcję Naczelnika . Z racji pełnienia funkcji Naczelnika Jednostki OSP Jelonki, jestem również dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej powołanej przy OSP, która skupia 15 ratowników. Od 2007 r. pełnię również funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, a od 2011 r. również jestem członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu.

Proszę mi powiedzieć o historii pozyskania nowego samochodu. Czy długo trwało poszukiwanie środków finansowych i odpowiedniego pojazdu?
Historia pozyskania nowego pojazdu rozpoczęła się od chwili zgłoszenia do Urzędu Gminy konieczności dobudowania drugiego boksu garażowego, który udało się dobudować w 2010 r. Następnie wystąpiliśmy z prośbą do Urzędu Gminy o wygospodarowanie środków finansowych na zakup nowego wozu bojowego. W roku 2013 Wójt Gminy Henryk Kiejdo wraz z Radą Gminy wygospodarowali kwotę 200000 zł. na zakup auta. Równocześnie rozpoczęliśmy poszukiwanie pojazdu w tej cenie. Niestety, po obejrzeniu kilku pojazdów, jak również prześledzeniu dziesiątek  ofert, nie mogliśmy w tej cenie znaleźć odpowiedniego auta. Dopiero na początku marca br. znaleźliśmy ofertę zakupu odpowiedniego pojazdu ale niestety cena opiewała na blisko 250000 zł. Wystąpiliśmy więc z prośbą do Wójta Gminy Rychliki o zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup wozu bojowego, na co Wójt i Rada Gminy wyrazili zgodę; i tak 29 marca 2014 r. doszło do sfinalizowania zakupu nowego wozu bojowego z przeznaczeniem na wyposażenie Jednostki OSP Jelonki.

Jakie były pierwsze wrażenia druhów z Jelonek po przyjeździe do remizy nowego pojazdu?
Wydaje mi się, iż druhowie z naszej jednostki są bardzo zadowoleni z pozyskania tego samochodu.
Jakie są  parametry techniczne i wyposażenie nowego samochodu?
Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN-a 14-224, z napędem  4×4, o mocy 220 KM, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 300 l. i  autopompę o wydajności 2000 l/min. Produkcja podwozia to 2000 rok, a zabudowa wykonana w 2014 r. Kabina jest 6-cio osobowa. Wyposażony on będzie w podstawowy sprzęt gaśniczy jak również w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego.

Do jakich celów będzie on przeznaczony?
Pojazd będzie wykorzystany  do celów ochrony p.pożarowej jak również do ratownictwa technicznego i medycznego.
Kiedy możemy się spodziewać wprowadzenia samochodu do podziału bojowego?
Najprawdopodobniej w przeciągu kilku dni pojazd powinien trafić do podziału bojowego.

Dziękuję za rozmowę.

wywiad przeprowadził: Tomasz Marcinkowski.