Skip to main content

Nowy wydział w Urzędzie Wojewódzkim

2019-02-12

Uprzejmie informuję, iż z dniem 23 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego W Olsztynie wprowadzona Zarządzeniem nr 322 z 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 198). Na podstawie tej zmiany został utworzony Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
Na stanowisko Dyrektora Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, została powołana Pani Anna Słowińska.

 

Z poważaniem                
Dyrektor Wydziału Koordynacji     
Systemów Zabezpieczenia Społecznego
Anna Słowińska              

Dane teleadresowe:
10- 575 Olsztyn
A1. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
tel. sekr.: 89 52 32 599
fax: 89 52 32 569
ESP /WMURZADWOJ/skrytka
e-mail: sekrks@uw.olsztyn.p1