Skip to main content

Numeracja posesji

2011-04-15

Mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa oraz poprawę sprawności i skuteczności działania służb ratowniczych, zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o właściwe oznaczenie numerów posesji przez właścicieli tych posesji. Interweniujący w terenie wiejskim policjanci i służby ratownicze często nie mogą trafić do miejsca wzywania pomocy z powodu złego oznakowania posesji lub jego braku, a skuteczność podejmowanych działań w takiej sytuacji w szczególności zależy od szybkości dotarcia na miejsce interwencji. Właściciel lub administrator nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości nazwą ulicy albo miejscowości podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 64 par. 1 Kodeksu Wykroczeń).