Skip to main content

O nowych planach…

2020-02-07

Prowadzone są rozmowy z Panią Moniką Koziejko z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu, dotyczące utworzenia punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy. Na dzisiejszym spotkaniu wstępnie zaplanowaliśmy utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 2-4 lat, które nie są objęte edukacją przedszkolną.

Poza tym Towarzystwo ma wspólnie z GOPS w Rychlikach realizować projekt, który będzie miał na celu aktywizację kobiet z naszego terenu.