Skip to main content

O telewizji cyfrowej

2011-05-20

Szanowni Państwo!

 

W związku z trwającym procesem przejścia z nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe, przekazuję Państwu poniżej najważniejsze informacje związane z tym skomplikowanym i wielopłaszczyznowym procesem, z prośbą o ich rozpowszechnianie na terenie Waszej jednostki administracyjnej.

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, jest obecnie jednym z najważniejszych projektów w sferze publicznej, łączącym zagadnienia społęczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej trwają prace nad projektem ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, której celem jest stworzenie kompleksowych, formalno-prawnych podstaw wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej. Tekst projektu dostępny jest na stronie http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/4016 . Projekt ten nie reguluje szczegółowo kwestii terminów wyłączania nadawania analogowego i włączania nadawania cyfrowego na poszczególnych obszarach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie wyznacza termin ostatecznego wyłączenia telewizji naziemnej i wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej na terytorium całego kraju na dzień 31 lipca 2013 r. Konieczność szybkiego wejścia w życie nowej regulacji prawnej uzasadnione jest zobowiązaniami Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Mając na uwadze konieczność wcześniejszego przekazania obywatelom wszelkich istotnych informacji, które pomogą im przygotować się z przejścia nadawania analogowego na cyfrowe, została uruchomiona strona internetowa o telewizji cyfrowej na oficjalnej stronie rządowej pod adresem www.cyfryzacja.gov.pl. Na stronie tej, oprócz podstawowych informacji dotyczących cyfryzacji, można przede wszystkim uzyskać pomoc w zakresie dostosowania odbiornika telewizyjnego do odbioru cyfrowego. Uruchomiona została także infolinia, przy pomocy której użytkownicy mogą uzyskać indywidualną pomoc dotyczącą odbiorników służących do dobioru telewizji cyfrowej, bądź też uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące samego procesu cyfryzacji. Użytkownicy mogą także uzyskać pomoc, wysyłając zapytanie mailowe bezpośrednio ze strony internetowej.

Ponadto w ramach prac Międzynarodowego Zespołu do Spraw Telewizji i Radiofonii Cyfrowej opracowano następujące dokumenty: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług radiodyfuzji naziemnej, Wytyczne dotyczące modernizacji Antenowych Instalacji Zbiorowych (AIZ) przy wprowadzaniu DVB-T, a takżeDobre praktyki w zakresie nadawania DVB-T w Polsce (tzw. “Kodeks Dobrych Praktyk”), które są ogólnodostępne na stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Jan Maścianica