Skip to main content

O wodociągach w Urzędzie Gminy

2018-05-18

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy trwa praktycznie bez przerwy od 2009 r. W roku 2008 opracowano koncepcję zwodociągowania gminy, która pomimo różnych trudności konsekwentnie jest realizowana. Jak to jednak bywa, plany mają to do siebie że muszą ulegać zmianom wynikającym z nieprzewidzianych okoliczności, zdarzeń lub trudności napotkanych po drodze. W dniu 15.05.2018 r. w Urzędzie Gminy Rychliki w gabinecie Wójta odbyło się spotkanie robocze dotyczące zarówno obecnych jak i przyszłych działań dotyczących realizacji koncepcji zwodociągowania gminy.

W zakresie spraw bieżących ustalono konieczność zakupu zestawów lamp UV, które pozwolą wyeliminować problemy z bakteriami coli, zakup i montaż studni redukcji ciśnienia dla Budek czy wymiana sieci wewnętrznej w Mokajnach. Podjęto również decyzję o przygotowaniu dokumentacji modernizacji hydroforni w Rychlikach, gdzie w I etapie dostawione zostaną zbiorniki retencyjne oraz nowe pompy. Etap kolejny obejmie gruntowną modernizację samej stacji i wymianę wszystkich urządzeń wewnętrznych, jak również rewitalizacja studni nr 2 lub wybicie nowej.