Skip to main content

Obchody Święta Niepodległości

2012-11-10

9 listopada 2012 roku,  o godzinie 13,  na holu gimnazjum odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor ZS p. Gabriela Żylis.
Podkreśliła wartość rzeczonego święta dla wszystkich Polaków, w tym dla współczesnego młodego pokolenia.
Tradycją stało się już wspólne obchodzenie tego święta przez całą społeczność gminną.

W tym roku w spotkaniu uczestniczyli, przystrojeni w biało – czerwone kotyliony: Wójt Gminy Rychliki – p.  Henryk Kiejdo, Sekretarz Gminy Rychliki – p. Krystyna Chojnacka – Borosiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Rychliki – p. Halina Zbróg, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rychliki- p. Andrzej Kaśkiewicz,  Radni Gminy Rychliki,  ksiądz proboszcz Mirosław Bułecki, ksiądz proboszcz Tadeusz Parda, p. Bożena Helwak- kierownik GOPS- u w Rychlikach , p. Maria Ziółkowska – pracownik GOPS – u w Rychlikach, p. Zbigniew Lichuszewski- dyrektor WORD- u w Elblągu,  p. Zbigniew Żurkiewicz reprezentujący  Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku, p. Tomasz Marcinkowski- Komendant Straży Pożarnej, przedstawiciele Rady Rodziców, p. Roman Dziewulski- Gminny Zakład Komunalny, p. Katarzyna Hałuszczak – kierownik Gminnej Biblioteki, p. Ewa Maczyta – pielęgniarka szkolna, p. Robert Papierowski – zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Pasłęku, leśnicy Aleksander Urbanowicz, Bogdan Mięsikowski, Marian Lisowski,  pracownicy Urzędu Gminy w Rychlikach,  sołtysi,   nauczyciele oraz młodzież gimnazjalna.
Uczniowie wykazali się wielkim kunsztem aktorskim,  zaprezentowali w iście mistrzowski sposób trudną,  okupioną krwią,  bólem i cierpieniem drogę Polaków do niepodległości.  Wrażliwe oczy,  uszy i serca  odbiorców wzruszone były jeszcze bardziej przygotowaną prezentacją multimedialną, która posłużyła za żywą lekcję historii i w bardzo sugestywny sposób przedstawiła  bolesne karty zdobywania niepodległości.
Wójt Gminy podkreślił, iż uczniowie nie tylko wzruszyli publiczność, ale także w sposób spektakularny sami przeobrazili się w walczących o wolność Polaków z wyrazistą rolą samego Piłsudskiego.
W pięknej scenerii krzyży, brzóz, palących się lampek przenieśliśmy się w przeszłość, ale również z refleksją  pomyśleliśmy o teraźniejszości.
 Ukoronowaniem była piękna piosenka Andrzeja Rosiewicza, w której ukazano piękno naszej ojczyzny w postaci pszenicznego chleba , piaszczystych dróg ,  stogów siana na polu, bocianów, przydrożnych kwiatów…. Polski- naszej niepodległej ojczyzny.
 Na duże uznanie zasługują nauczyciele przygotowujący młodzież : p. Jolanta – Marek- Ryś ,  p. Andrzej Kur.
Oto lista uczniów biorących udział w przedstawieniu:
Wiktoria Marek- Ryś, Patryk Harasim, Paulina Grudzińska, Anna Dub, Kamila Mikołajczyk, Weronika Ciuba, Patrycja Rak, Amalia Rogala, Iza Hałuszka, Patryk Ambrożewicz, Karolina Starzyńska, Monika Gulska, Mateusz Borowski, Dawid Andrusewicz, Łukasz Zacharski, Martyna Szóstek, Iza Borkowska, Agata Pawłowska, Kasia Abramczyk, Martyna Piórkowska, Anita Licznerska, Adrian Cichocki, Bartosz Gliniewicz

Wójt Henryk Kiejdo podziękował, wręczając wiązankę kwiatów, za owocną  i sumienną pracę policjantowi –  dzielnicowemu Zbigniewowi Rudzińskiemu.

Zwieńczeniem uroczystości był wspólny słodki poczęstunek.                                                                                    

Alicja Kasperowicz

fot. Jolanta Marek – Ryś

{gallery}12/11listopada{/gallery}