Skip to main content

Obwieszczenie o nabyciu działki drogowej

2016-10-18

Na podstawie Zarządzenia Nr 88.2016 Wójta Gminy Rychliki z dnia 17 października 2016r., w sprawie: nabycia przez Gminę Rychliki w drodze komunalizacji nieruchomości drogowej, oznaczonej nr 135/3, położonej w obrębie geodezyjnym Jankowo Gmina Rychliki, stanowiącej własność Skarb Państwa – Starosta Elbląski, zawiadamiam – o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości (wykaz), dotyczącego nabycia na wniosek w drodze komunalizacji przez Gminę Rychliki n/w nieruchomości:

 

Lp.

Nazwa obrębu

Numer działki

Powierzchnia

ogółem

Nr księgi wieczystej

Rodzaj użytkowania

1

Jankowo

135/3

0,1000

EL1E/00077936/3

Droga

Protokół inwentaryzacyjny w/w nieruchomości wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Rychlikach (w pok. nr 2a) 14-411 Rychliki, (od poniedziałku do piątku w godz. Pracy urzędu 715 – 1500), w okresie od dnia 19.10.2016r. do 19.11.2016r.
Ewentualne wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej nieruchomości można składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pok.1), do dnia 19.11.2016r.