Skip to main content

Obwieszczenie o obwodach do głosowania

2014-10-16

OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  RYCHLIKI z dnia 15 października 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że głosowanie zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone w następujących obwodach głosowania

 Nr obwodu

 Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

I

Barzyna, Budki, Jelonki, Liszki, Marwica, Topolno Wielkie,  Śliwica

Świetlica Wiejska w Jelonkach 

II

Dymnik, Jankowo, Kiersity, Krupin, Kwietniewo, Mokajny, Protowo, Sójki,  Święty Gaj

Świetlica Wiejska w Kwietniewie 

III

Buczyniec, Dziśnity, Gołutowo, Grądowy Młyn, Lepno, Powodowo, Rejsyty, Rychliki, Wopity, Wysoka

Zespół Szkół   w Rychlikach 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. roku w godzinach  7°° – 21°°.

Uwaga:

  Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy ukończyli 75 lat

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                 Henryk  Kiejdo