Skip to main content

Obwieszczenie o zmianie pozwoleń na budowę drogi 527

2011-04-27

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje o zmianach decyzji nr 01/11 z dnia 16 lutego 2011 r. i 02/11 z dnia 18 lutego 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527” na odcinku granica województwa – Rychliki – Jelonki. W związku z powyższym informujemy, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 08:00 – 16:00, wtorek-piątek 07:30 – 15:30).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszych obwieszczeń do wiadomości.

Do pobrania obwieszczenia w sprawie wydanych zmian do decyzji na odcinki:

granica województwa – Rychliki – pobierz
Rychliki – Jelonki – pobierz