Skip to main content

Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych

2014-09-04

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  RYCHLIKI

z dnia 03 września  2014 r

 

   

Na podstawie art. 422 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr IV/35/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 11 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Rychliki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Rychliki   – podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych , ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji wyborczej w Rychlikach w wyborach do Rady Gminy Rychliki zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

 

NUMER

OKRĘGU

GRANICE  OKRĘGU

LICZBA RADNYCH

     1

Barzyna, Budki, Liszki, Śliwica

 

     1

     2

Marwica, Topolno Wielkie

 

     1

     3

Jelonki nr 1-29, 33-34, 60-69,  106-110,  112-116,  117,  126

     1

     4

Jelonki nr 30-32,  35-59,  98-105a,  111, 136,  137

     1

     5

Rychliki nr 1-35A, 84-86, 89, 91, 93, 100-102, 104, 106A-106B, 110, 121, 124,  125

     1

     6

Rychliki nr 36-65, 68-83, 87-88, 92,  94-95, 103, 107-109, 112-120, 122

     1

     7

Rychliki nr 66-67, 90, 96-99, 105, 111

 

     1

     8

Rejsyty, Wopity

     1

 

     9

Wysoka

 

     1

   10

Powodowo, Grądowy Młyn

 

     1

   11

Buczyniec, Dziśnity, Gołutowo, Lepno

 

     1

  12

Kwietniewo nr 1-19, 47-59, Dymnik

     1

 

 13

Kwietniewo nr 20-46, 60, Kiersity, Krupin

      1

 

14

Święty Gaj, Jankowo

      1

 

15

Mokajny, Sójki, Protowo

      1

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach  jest Urząd Gminy Rychliki pok. 1a, tel. ( 55) 248 81 55

 

 

Wójt Gminy

/-/ Henryk Kiejdo