Skip to main content

Ocena walorów przyrodniczych gminy Rychliki

2011-06-08

Cały czas toczy się sprawa braku pozwolenia na wycinkę drzew wzdłuż drogi 527 w związku z jej przebudową. Ponieważ wzdłuż drogi stwierdzono występowanie w drzewach gatunków chronionych, sprawa “wisi” już od kilku miesięcy. Badane były jednak tylko drzewa wzdłuż drogi, a przecież porosty i owady występują również na innych drogach i poza nimi. W związku z tym 06 czerwca 2011 roku podpisana została z P. Andrzejem Oleksą z Bydgoszczy umowa na wykonanie opracowania pod nazwą “Ocena walorów przyrodniczych zadrzewień krajobrazu kulturowego Gminy Rychliki”.

więcej na: www.527.cba.pl