Skip to main content

Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Protowo

2015-12-15

W grudniu br. nastąpi odbiór końcowy zadania inwestycyjnego obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Protowo oraz sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Protowo – Jankowo. Realizacja inwestycji pozwoli na uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Protowo.

Dzięki wybudowaniu sieci wodociągowej do Jankowa zniknie problem złej jakości wody w tej miejscowości oraz pozwoli to na wyłączenie kolejnej hydroforni. Ogólny koszt inwestycji to około 1 400 000,00 złotych.