Skip to main content

Oczyszczalnia w Barzynie

2018-08-31

W dniu 20 września 2018 zostały otwarte oferty na wykonanie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Barzyna. W dniu 4 września Wójt Henryk Kiejdo podpisze umowę na realizację inwestycji z firmą Mirosław Majka Roboty Ziemne z/s w Jonkowie. Inwestycja rozwiąże  gospodarkę  ściekową  wsi.  Wybudowana zostanie  nowa kanalizacja  grawitacyjna i ciśnieniowa a ścieki  odprowadzone  zostaną do oczyszczalni ścieków. Kwota, jaką zaoferowała firma, to 948 387,27 zł, a termin wykonania wyznaczono na 30 listopada 2018 r..

Od wielu lat trwa porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Rychliki. Oczyszczalnia w Barzynie będzie 6 oczyszczalnią wybudowaną w ramach koncepcji kanalizowania Gminy Rychliki. Trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wysoka, Topolno Wielkie oraz Jankowo.